درباره دایناسورها، موجودات پیش از تاریخ
دوشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1387
پاراسورولوپوس، دایناسوری نوک‌مرغابی

پاراسورولوپوس Parasaurolophus

 

   این دایناسور از زیر راسته‌ی اورنی‌توپدها بوده است. معنای نام این حیوان، مارمولک کاکل‌دار (Crested Lizard) است.

   یک از جالب‌ترین و زیباترین دایناسورهای دوران کرتاسه است که روی دو پا حرکت می‌کرده و نسبتا تند و سریع بوده است. کاکلی بسیار بلند و کشیده به پشت دارد و نوکی شبیه به مرغابی، از همین روی به دایناسور "نوک‌مرغابی" شناخته می‌شود.

 

پاراسورُلُفوس (پاراسورولوپوس) Parasaurolophus

 

   این دایناسور از زیر راسته‌ی اورنی‌توپدها بوده است. معنای نام این حیوان، مارمولک کاکل‌دار (Crested Lizard) است.

   یک از جالب‌ترین و زیباترین دایناسورهای دوران کرتاسه است که روی دو پا حرکت می‌کرده و نسبتا تند و سریع بوده است. کاکلی بسیار بلند و کشیده به پشت دارد و نوکی شبیه به مرغابی، از همین روی به دایناسور "نوک‌مرغابی" شناخته می‌شود.

   این دایناسور نوک‌مرغابی از دایناسورهای گیاهخواری بود که طعمه‌ی تیرانوسوروسرکس می‌شد.

 

   کاکلش توخالی، استخوانی و در حدود 180 سانتیمتر (6 فوت) درازا داشته است. طول این دایناسور 9.6 متر (33 فوت) و بلندای آن 4.8 (16 فوت) بوده است.

 

   این دایناسور گیاهخوار بوده و در دوره‌ی کرتاسه بالایی (Late Cretaceous) زندگی می‌کرده است.

 

   این دایناسور در آلبرتا، نیومکزیکو، کانادا و یوتا در ایالات متحده آمریکا دیده شده است.